תמ"א 38 ופינוי בינוי | 21.9.2014 

מאמרים ועדכונים חדשים

תמ"א 38 ופינוי בינוי | 21.9.2014 

תמ"א 38 ופינוי בינוי | 21.9.2014 

קבוצות רכישה | 21.9.2014

קבוצות רכישה | 21.9.2014

תמ"א 38 ופינוי בינוי | 28.5.2015

תמ"א 38 ופינוי בינוי | 14.12.2014

תמ"א 38 ופינוי בינוי | 30.11.2014

עסקאות במקרקעין | 13.2.2015

תמ"א 38 ופינוי בינוי | 24.2.2015

© כל הזכויות שמורות - 2014 | אייל סווירי - משרד עורכי דין | משה שרת 3, רמת-גן 5242504 | טלפון: 03-6769697  | פקס: 153-3-6769697

  • w-facebook