פרויקטים חתומים | מוריה 17 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 25 יח"ד חדשות הרכסים 47, רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות חורגין 39 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות אסף 1 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 45 יח"ד חדשות חרות 52 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 27 יח"ד חדשות סטרומה 4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 - 37 יח"ד חדשות הרא"ה 93, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 33 יח"ד חדשות שאר הישוב 2-4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 48 יח"ד חדשות המתמיד 33, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות רחובות הנהר 13 רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 58 יח"ד חדשות אסף 29, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות מוריה 17 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 25 יח"ד חדשות הרכסים 47, רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות חורגין 39 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות אסף 1 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 45 יח"ד חדשות חרות 52 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 27 יח"ד חדשות סטרומה 4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 - 37 יח"ד חדשות הרא"ה 93, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 33 יח"ד חדשות שאר הישוב 2-4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 48 יח"ד חדשות המתמיד 33, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות רחובות הנהר 13 רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 58 יח"ד חדשות אסף 29, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות מעלות 6,8 גבעתיים – תמ"א 38/ 2 – 50 יח"ד חדשות שדה בוקר 33-35 גבעתיים – תמ"א 38/ 2 – 27 יח"ד חדשות שדה בוקר 17-19 גבעתיים – תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות הכנסת 30 גבעתיים - תמ"א 38/ 2 – 50 יח"ד חדשות שדה בוקר 25-27 גבעתיים - תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות אהרון שר 4 גבעתיים - תמ"א 38/ 2 – 30 יח"ד חדשות  איינשטיין 63-67, ת"א – תמ"א 38/ 2 – 26 יח"ד חדשות נתן אלתרמן 6-8 תל אביב – תמ"א 38/ 2 – 66 יח"ד חדשות רידינג 22 תל אביב – תמ"א 38/ 2 – 42 יח"ד חדשות רידינג 24 תל אביב – תמ"א 38/ 2 – 46 יח"ד חדשותיהודה מכבי 3, קריית אונו – תמ"א 38/ 2 – 24 יח"ד חדשות מונטפיורי 1, קרית אונו – תמ"א 38/ 2 – 26 יח"ד חדשות