תמ"א 38 ופינוי בינוי - התחדשות עירונית

בוחרים יזם לפרויקט תמ"א 38? אילו בדיקות חובה יש לבצע בטרם תקבלו את ההחלטה

תמ"א 38 ופינוי בינוי | בקרוב

תופעת הדייר הסרבן - איפיון, השפעה ודרכי התמודדות

תמ"א 38 ופינוי בינוי | בקרוב 

נציגות הדיירים בתמ"א 38 - כיצד לנהל נכון פרויקט בשם הדיירים

תמ"א 38 ופינוי בינוי | בקרוב

תמ"א 38 ופינוי בינוי | 21.9.2014 

תמ"א 38 ופינוי בינוי | 21.9.2014 

תמ"א 38 ופינוי בינוי | 21.9.2014 

תמ"א 38 ופינוי בינוי | 28.5.2014

תמ"א 38 ופינוי בינוי | 30.11.2014

תמ"א 38 ופינוי בינוי | 24.2.2015

© כל הזכויות שמורות - 2014 | אייל סווירי - משרד עורכי דין | משה שרת 3, רמת-גן 5242504 | טלפון: 03-6769697  | פקס: 153-3-6769697

  • w-facebook