פרויקטים חתומים - בשלבי תכנון, רישוי וביצוע

רמת גן

מוריה 17 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 25 יח"ד חדשות

הרכסים 47, רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות

חורגין 39 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות

אסף 1 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 45 יח"ד חדשות

חרות 52 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 27 יח"ד חדשות

סטרומה 4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 - 37 יח"ד חדשות

הרא"ה 93, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 33 יח"ד חדשות

שאר הישוב 2-4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 48 יח"ד חדשות

המתמיד 33, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות

רחובות הנהר 13 רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 58 יח"ד חדשות

אסף 29, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות

 

גבעתיים

מעלות 6,8 גבעתיים – תמ"א 38/ 2 – 50 יח"ד חדשות

שדה בוקר 33-35 גבעתיים  – תמ"א 38/ 2 – 27 יח"ד חדשות

שדה בוקר 17-19 גבעתיים – תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות

הכנסת 30 גבעתיים - תמ"א 38/ 2 – 50 יח"ד חדשות

שדה בוקר 25-27 גבעתיים - תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות

אהרון שר 4 גבעתיים - תמ"א 38/ 2 – 30 יח"ד חדשות

 

תל אביב

איינשטיין 63-67, תל אביב – תמ"א 38/ 2 – 26 יח"ד חדשות

נתן אלתרמן 6-8 תל אביב – תמ"א 38/ 2 – 66 יח"ד חדשות

רידינג 22 תל אביב – תמ"א 38/ 2 – 42 יח"ד חדשות

רידינג 24 תל אביב – תמ"א 38/ 2 – 46 יח"ד חדשות

 

קרית אונו

יהודה מכבי 3, קרית אונו – תמ"א 38/ 2 – 24 יח"ד חדשות

מונטפיורי 1, קרית אונו – תמ"א 38/ 2 – 26 יח"ד חדשות

מונטפיורי 3, קרית אונו – תמ"א 38/ 2 – 26 יח"ד חדשות

מונטפיורי 7, קרית אונו – תמ"א 38/ 2 – 26 יח"ד חדשות

 

רעננה

ארלוזורוב 16, רעננה – תמ"א 38/ 2 – 30 יח"ד חדשות

ז'בוטינסקי 8 רעננה – תמ"א 38/ 1 – 6 יח"ד חדשות

קרן היסוד 26-28, רעננה – תמ"א 38/ 1 – 16 יח"ד חדשות

קרן היסוד 30-32, רעננה – תמ"א 38/ 1 – 16 יח"ד חדשות

 

הרצליה

לייב יפה 51, הרצליה – תמ"א 38/ 1 – 5 יח"ד חדשות

מזא"ה 8 הרצליה – תמ"א 38/ 2 – 20 יח"ד חדשות

 

פתח תקוה

לוין 3, פתח תקוה – תמ"א 38/ 1 – 4 יח"ד חדשות

קפלן 49, פתח תקוה – תמ"א 38/ 1 – 16 יח"ד חדשות

 

כפר סבא

סוקולוב 4, כפר סבא – תמ"א 38/ 2 – 31 יח"ד חדשות

 

רמת השרון

ביאליק 55, רמת השרון – תמ"א 38/ 1 – 4 יח"ד חדשות

 

הדמיות פרויקטים לדוגמא

להלן רשימה של פרויקטים חתומים אשר ניהול ההליך המשפט בוצע ע"י עו"ד אייל סווירי.

לוין 3, פתח תקוה | יזם - מטרופוליס

לוין 3, פתח תקוה | יזם - מטרופוליס

אסף 1, רמת גן | יזם - מטרופוליס

אסף 1, רמת גן | יזם - מטרופוליס

נתן אלתרמן 6-8, תל אביב | מטרופוליס

נתן אלתרמן 6-8, תל אביב | מטרופוליס

שדה בוקר 33-35, גבעתיים | מטרופוליס

שדה בוקר 33-35, גבעתיים | מטרופוליס

שדה בוקר 33-35, גבעתיים | מטרופוליס

שדה בוקר 33-35, גבעתיים | מטרופוליס

קפלן 49, פתח תקווה | יזם - מטרופוליס

קפלן 49, פתח תקווה | יזם - מטרופוליס

המעלות 6, גבעתיים | יזם - מטרופוליס

המעלות 6, גבעתיים | יזם - מטרופוליס

המעלות 8, גבעתיים | יזם - מטרופוליס

המעלות 8, גבעתיים | יזם - מטרופוליס

מוריה 17, רמת גן | יזם - מטרופוליס

מוריה 17, רמת גן | יזם - מטרופוליס

חרות 52, רמת גן | יזם - מטרופוליס

חרות 52, רמת גן | יזם - מטרופוליס

להלן הדמיות פרויקטים אשר ניהולם המשפטי התבצע ע"י עו"ד אייל סווירי. כיום, הפרויקטים מצויים בשלבים שונים של תכנון, רישוי וביצוע.

מוריה 17 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 25 יח"ד חדשות הרכסים 47, רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות חורגין 39 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות אסף 1 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 45 יח"ד חדשות חרות 52 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 27 יח"ד חדשות סטרומה 4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 - 37 יח"ד חדשות הרא"ה 93, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 33 יח"ד חדשות שאר הישוב 2-4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 48 יח"ד חדשות המתמיד 33, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות רחובות הנהר 13 רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 58 יח"ד חדשות אסף 29, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות מוריה 17 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 25 יח"ד חדשות הרכסים 47, רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות חורגין 39 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות אסף 1 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 45 יח"ד חדשות חרות 52 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 27 יח"ד חדשות סטרומה 4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 - 37 יח"ד חדשות הרא"ה 93, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 33 יח"ד חדשות שאר הישוב 2-4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 48 יח"ד חדשות המתמיד 33, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות רחובות הנהר 13 רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 58 יח"ד חדשות אסף 29, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות מעלות 6,8 גבעתיים – תמ"א 38/ 2 – 50 יח"ד חדשות שדה בוקר 33-35 גבעתיים – תמ"א 38/ 2 – 27 יח"ד חדשות שדה בוקר 17-19 גבעתיים – תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות הכנסת 30 גבעתיים - תמ"א 38/ 2 – 50 יח"ד חדשות שדה בוקר 25-27 גבעתיים - תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות אהרון שר 4 גבעתיים - תמ"א 38/ 2 – 30 יח"ד חדשות  איינשטיין 63-67, ת"א – תמ"א 38/ 2 – 26 יח"ד חדשות נתן אלתרמן 6-8 תל אביב – תמ"א 38/ 2 – 66 יח"ד חדשות רידינג 22 תל אביב – תמ"א 38/ 2 – 42 יח"ד חדשות רידינג 24 תל אביב – תמ"א 38/ 2 – 46 יח"ד חדשותיהודה מכבי 3, קריית אונו – תמ"א 38/ 2 – 24 יח"ד חדשות מונטפיורי 1, קרית אונו – תמ"א 38/ 2 – 26 יח"ד חדשות מונטפיורי 3, קרית אונו – תמ"א 38/ 2 – 26 יח"ד חדשות מונטפיורי 7, קרית אונו – תמ"א 38/ 2 – 26 יח"ד חדשות  ארלוזורוב 16, רעננה – תמ"א 38/ 2 – 30 יח"ד חדשות ז'בוטינסקי 8 רעננה – תמ"א 38/ 1 – 6 יח"ד חדשות קרן היסוד 26-28, רעננה – תמ"א 38/ 1 – 16 יח"ד חדשות קרן היסוד 30-32, רעננה – תמ"א 38/ 1 – 16 יח"ד חדשות לייב יפה 51, הרצליה – תמ"א 38/ 1 – 5 יח"ד חדשות מזא"ה 8 הרצליה – תמ"א 38/ 2 – 20 יח"ד חדשות לוין 3, פתח תקוה – תמ"א 38/ 1 – 4 יח"ד חדשות קפלן 49, פתח תקוה – תמ"א 38/ 1 – 16 יח"ד חדשות סוקולוב 4, כפר סבא – תמ"א 38/ 2 – 31 יח"ד חדשות ביאליק 55, רמת השרון – תמ"א 38/ 1 – 4 יח"ד חדשות מוריה 17 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 25 יח"ד חדשות הרכסים 47, רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות חורגין 39 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות אסף 1 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 45 יח"ד חדשות חרות 52 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 27 יח"ד חדשות סטרומה 4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 - 37 יח"ד חדשות הרא"ה 93, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 33 יח"ד חדשות שאר הישוב 2-4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 48 יח"ד חדשות המתמיד 33, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות רחובות הנהר 13 רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 58 יח"ד חדשות אסף 29, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות מוריה 17 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 25 יח"ד חדשות הרכסים 47, רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות חורגין 39 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות אסף 1 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 45 יח"ד חדשות חרות 52 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 27 יח"ד חדשות סטרומה 4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 - 37 יח"ד חדשות הרא"ה 93, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 33 יח"ד חדשות שאר הישוב 2-4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 48 יח"ד חדשות המתמיד 33, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות רחובות הנהר 13 רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 58 יח"ד חדשות אסף 29, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות מעלות 6,8 גבעתיים – תמ"א 38/ 2 – 50 יח"ד חדשות שדה בוקר 33-35 גבעתיים – תמ"א 38/ 2 – 27 יח"ד חדשות שדה בוקר 17-19 גבעתיים – תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות הכנסת 30 גבעתיים - תמ"א 38/ 2 – 50 יח"ד חדשות שדה בוקר 25-27 גבעתיים - תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות אהרון שר 4 גבעתיים - תמ"א 38/ 2 – 30 יח"ד חדשות  איינשטיין 63-67, ת"א – תמ"א 38/ 2 – 26 יח"ד חדשות נתן אלתרמן 6-8 תל אביב – תמ"א 38/ 2 – 66 יח"ד חדשות רידינג 22 תל אביב – תמ"א 38/ 2 – 42 יח"ד חדשות רידינג 24 תל אביב – תמ"א 38/ 2 – 46 יח"ד חדשותיהודה מכבי 3, קריית אונו – תמ"א 38/ 2 – 24 יח"ד חדשות מונטפיורי 1, קרית אונו – תמ"א 38/ 2 – 26 יח"ד חדשות מונטפיורי 3, קרית אונו – תמ"א 38/ 2 – 26 יח"ד חדשות מונטפיורי 7, קרית אונו – תמ"א 38/ 2 – 26 יח"ד חדשות  ארלוזורוב 16, רעננה – תמ"א 38/ 2 – 30 יח"ד חדשות ז'בוטינסקי 8 רעננה – תמ"א 38/ 1 – 6 יח"ד חדשות קרן היסוד 26-28, רעננה – תמ"א 38/ 1 – 16 יח"ד חדשות קרן היסוד 30-32, רעננה – תמ"א 38/ 1 – 16 יח"ד חדשות לייב יפה 51, הרצליה – תמ"א 38/ 1 – 5 יח"ד חדשות מזא"ה 8 הרצליה – תמ"א 38/ 2 – 20 יח"ד חדשות לוין 3, פתח תקוה – תמ"א 38/ 1 – 4 יח"ד חדשות קפלן 49, פתח תקוה – תמ"א 38/ 1 – 16 יח"ד חדשות סוקולוב 4, כפר סבא – תמ"א 38/ 2 – 31 יח"ד חדשות ביאליק 55, רמת השרון – תמ"א 38/ 1 – 4 יח"ד חדשות מוריה 17 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 25 יח"ד חדשות הרכסים 47, רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות חורגין 39 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות אסף 1 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 45 יח"ד חדשות חרות 52 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 27 יח"ד חדשות סטרומה 4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 - 37 יח"ד חדשות הרא"ה 93, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 33 יח"ד חדשות שאר הישוב 2-4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 48 יח"ד חדשות המתמיד 33, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות רחובות הנהר 13 רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 58 יח"ד חדשות אסף 29, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות מוריה 17 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 25 יח"ד חדשות הרכסים 47, רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות חורגין 39 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות אסף 1 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 45 יח"ד חדשות חרות 52 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 27 יח"ד חדשות סטרומה 4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 - 37 יח"ד חדשות הרא"ה 93, רמת גן - תמ"א 38/ 2