top of page

שירותים נוטריונים

משרדנו מציע את כל השירותים הנוטריונים באופן יעיל, מקצועי ואמין על-ידי עו"ד אייל סווירי אשר הוסמך על ידי משרד המשפטים לאמת, לאשר ולערוך מסמכים משפטיים הדורשים פעולות אלו מצד נוטריון בלבד.

חתימתו של הנוטריון, במקרים המוסדרים בחוק, נחשבת בעיני בית המשפט כתעודה ציבורית לאישור זהותו של החותם עליו או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם. מסמכי הנוטריון מיועדים לשמש כראיה בבתי משפט או בפני רשויות אחרות, וזאת הן בישראל והן מחוץ לה.

 

השירותים הנוטריונים במשרדנו כוללים:

  • עריכה ואימות חתימה על יפויי כח נוטריונים.

  • תרגום נוטריוני בשפות עברית ואנגלית של תעודות ומסמכים שונים.

  • אימות ועריכה של תצהירים נוטריוניים.

  •  עריכה ואימות צוואות נוטריונית.

  • אישור הסכם ממון טרום נישואין.

  • שירות אפוסטיל בבית משפט, משרד החוץ ושגרירויות זרות.

bottom of page