top of page

משפט מסחרי וחברות

משפט מסחרי וחברות

משפט מסחרי וחברות

משרדנו מתמחה בייעוץ לחברות עסקיות, שותפויות ועמותות באופן שוטף ומלווה את לקוחות המשרד בין מגוון תחומיו של המשפט המסחרי תוך כדי נקיטת גישה יצירתית, ממוקדת וקשר רציף עם הלקוח, אשר מעניקה מענה לכל צרכיו של הלקוח בכל עת החל משלב בחירת הישות המשפטית בה רצוי להתאגד מבחינה משפטית תוך בדיקת היבטי מיסוי, דרך הקמתה, הכנת הסכם שותפים, ליווי וטיפול שוטף בעניינים משפטיים, עריכת מגוון רחב של הסכמים מסחריים, טיפול בסכסוכים מסחריים ומיזמים וכו'.

 

קיים מגוון רחב של הסכמים מסחריים אשר משרדנו מטפל כגון, לרבות הסכמי רישוי, הסכמי פיתוח, הסכמי הפצה (לרבות הסכמים להפצה בלעדית), הסכמי אספקה, הסכמי קונסיגנציה, הסכמים למיזמים משותפים (JV) הסכמי מכר ורכש, הסכמי מייסדים, הסכמי השקעה, הסכמי סודיות ואי תחרות, הסכמי זכינות, הסכמי רישיון לשימוש בקניין רוחני ובטכנולוגיה וכו'.

 

כמו כן, משרדנו מייעץ ומלווה עסקאות של מיזוגים ורכישות, (M&A), לרבות ניסוח וניהול משא ומתן לגבי פרויקטים ועסקאות אשר אינם במהלך העסקים הרגיל, הסכמי השקעה בחברות, מכירת או רכישת חברות ועסקים (מכירת מניות או נכסים, מיזוגים וארגון מחדש), לרבות ביצוע בדיקות נאותות לחברות ולעסקים (Due Diligence).

יזמות עסקית וחברות הזנק (Startups)

יזמות עסקית וחברות הזנק

למשרדנו התמחות מיוחדת בליווי חברות היי-טק ובעל ניסיון בייעוץ וליווי חברות הזנק ויזמויות שונות החל משלב הקמת המיזם ולאורך חיי המיזם במגוון רחב של תחומים כגון תקשורת, פרסום, מחשבים ואינטרנט, שירותים, קמעונאות ועוד. הייעוץ הניתן בשלב הראשוני הוא בחינת מבנה ההתאגדות הנכון ביותר בהתאם לאופי המיזם, עיגון ההסכמות בין השותפים במיזם לכדי הסכם, בחינת דרכי גיוס הון ראשוני, מנגנוני חלוקת רווחים וגיוס של עובדים ולקוחות.

 

הניסיון מלמד כי תכנון משפטי מקדים ומושכל של כלל מאפייני המיזם כבר בשלב הראשוני משפרת באופן ניכר את סיכויי הצלחת המיזם והתשואה הצפויה ממנו ולהקטין משמעותית את הסיכונים והמהמורות העלולים להתפתח בהמשך חיי המיזם.

 

משרדנו שם לו למטרה לתמוך לקדם יזמים צעירים המצויים בתחילת דרכם היזמית ובהתאם לכך אנו מציעים ליזמים ולחברות הזנק תעריפים תחרותיים ונוחים עם מגוון אפשרויות תשלום עבור שירותינו המקצועיים מתוך הערכה לרוח היזמית והאמונה בתוכן וברעיון.

bottom of page