top of page

יפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם מעל גיל 18, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד אם וכאשר ח"ו לא יוכל לטפל בכך בעצמו.

ייפוי כוח מתמשך יכול להתייחס לעניינים רפואיים, רכושיים ואישיים. ניתן לכלול "הנחיות מקדימות" בהן הממנה יפרט אילו סמכויות יהיו למיופה הכוח לפעול בעתיד ובאלו עניינים.

 

את ייפוי הכוח המתמשך רשאי לערוך רק עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת והוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכח. הגשת ייפוי הכוח תיעשה על ידי עורך הדין באופן מקוון, רק עורכי דין שהוסמכו לכך הם בעלי גישה למערכת המקוונת.

 

ייפוי כוח מתמשך הינו כלי משפטי אשר:

1. מבטיח את רצונותיו של הממנה, שומר על כבודו ונותן שקט נפשי לגבי העתיד הן לממנה והן למיופה הכוח.

2. מייתר את הפנייה לבית המשפט וחוסך זמן וכסף בהליך הארוך והבירוקרטיה מסביב למינוי אפוטרופוס.

3. מונע אי הסכמות בין בני משפחה לגבי מי ימונה כאחראי על קבלת ההחלטות.

bottom of page